Informujemy, iż firma
WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk
NIP: 9570778385

przystąpiła do Programu Rzetelna Firma, jednak na chwilę obecną nie spełnia warunków uczestnictwa w programie.

W celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z ww. firmą.